Bearing units

Contact Now

SNR USSP207 bearing units

134 mm 208 kN
260 31171504

NACHI UKF215+H2315 bearing units

18.6 20
0,031 Kg 15000 r/min

FYH UCFCX13-40 bearing units

16 29
29 mm KOYO

ISO UKT216 bearing units

84 270 kN
170 40 °

SNR USFCE208 bearing units

CYSD 7,938
28,575 mm R8-RS

FYH UCC202-10 bearing units

266.7x422.275x57.15 30,8 Kg
57,15 1200 r/min

KOYO UCP218-56SC bearing units

780 mm 550
757 mm 530 mm

SKF SYJ 30 KF+HA 2306 bearing units

4.000 thrust washer
+0.0 / 0.25 1.50

NACHI UCTU316+WU900 bearing units

1 100 r/min 0,36
260 mm 500 mm

INA RCJY45-JIS bearing units

67 mm NTN
490 kN 3 mm

INA RAKY3/4 bearing units

61,6 kN 35 mm
72 23 mm

INA PASE40-N bearing units

23936 B04311
0.0 NTN
1/18